Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Sự

Phạm Văn Sự

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Sự

Tên thường gọi: Phạm Văn Sự

Tên tự: Phạm Văn Sự

Là con của: Phạm Văn Phẩm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1948

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5

Ngày mất: 1972


Ông Phạm Văn Sự là con trai thứ 5 của ông Phạm Văn Phẩm. Theo thông tin được ghi chép lại trong cuốn gia phả gốc cho biết ông sinh năm( 1948-1972 ). Ông là liệt sĩ chống Mỹ.