Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Loan

Phạm Thị Loan

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Loan

Tên thường gọi: Phạm Thị Loan

Tên tự: Phạm Thị Loan

Là con của: Phạm Văn Phẩm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1949

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 6


Bà Phạm Thị Loan là con gái thứ 6 của ông Phạm Văn  Phẩm. Trong cuốn gia phả gốc có ghi lại thông tin cho biết bà sinh năm 1949.

Chồng Phạm Văn Tuyết 1945 Đông A