Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Bồng

Phạm Văn Bồng

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Bồng

Tên thường gọi: Phạm Văn Bồng

Tên tự: Phạm Văn Bồng

Là con của: Phạm Văn Thư

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1947

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1


Ông Phạm Văn Bồng là con trai thứ 1 của ông Phạm Văn Thư. Trong cuốn gia phả gốc có ghi chép lại cho biết ông sinh năm 1947.

Vợ là Bà Bồng: Phạm Thị Chích