Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Bé

Phạm Thị Bé

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Bé

Tên thường gọi: Phạm Thị Bé

Tên tự: Phạm Thị Bé

Là con của: Phạm Văn Thư

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1948

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Bà Phạm Thị Bé là con gái thứ 2 của ông Phạm Văn Thư. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết bà sinh năm 1948.

Chồng là ông: Nguyễn Văn Thịnh