Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Thu

Phạm Thị Thu

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Thu

Tên thường gọi: Phạm Thị Thu

Tên tự: Phạm Thị Thu

Là con của: Phạm Văn Thư

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1961

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5


Bà Phạm Thị Thu là con gái thứ 5 của ông Phạm Văn Thư. Trong cuốn gia phả gốc có ghi lại thông tin là bà sinh năm 1961. Ngoài ra không còn thông tin nào thêm.