Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Tản

Phạm Văn Tản

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Tản

Tên thường gọi: Truyện

Tên tự: Phạm Văn Tản

Là con của: Phạm văn Phùng

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1950

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1


Ông Phạm Văn Tản là con trai thứ 1 của ông Phạm Văn Phùng. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm 1950.

Ông có vợ là Bà Tản: Trần Thị Thơm 1953.