Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Chiện

Phạm Thị Chiện

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Chiện

Tên thường gọi: Phạm Thị Chiện

Tên tự: Phạm Thị Chiện

Là con của: Phạm văn Phùng

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1954

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Bà Phạm Thị Chiện là con gái thứ 2 của ông Phạm Văn Phùng. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghic chép lại cho biết bà sinh năm 1954.

Chồng là ông: Nguyễn Văn Tân :1956