Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Dũng

Phạm Văn Dũng

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Dũng

Tên thường gọi: Phạm Văn Dũng

Tên tự: Phạm Văn Dũng

Là con của: Phạm văn Phùng

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1957

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3


Ông Phạm Văn Dũng là con trai thứ 3 của ông Phạm Văn Phùng. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm 1957.

Ông có vợ là Bà Dũng: Trần Thị Tám: 1958