Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Sinh

Phạm Văn Sinh

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Sinh

Tên thường gọi: Phạm Văn Sinh

Tên tự: Phạm Văn Sinh

Là con của: Phạm văn Phùng

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1962

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4


Ông Phạm Văn Sinh là con trai thứ 4 của ông Phạm Văn Phùng. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm 1962.

Ông có vợ là Bà Sinh: Lê Thị Bình 1968