Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Quế

Phạm Thị Quế

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Quế

Tên thường gọi: Phạm Thị Quế

Tên tự: Phạm Thị Quế

Là con của: Phạm văn Phùng

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1964

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5


Bà Phạm Thị Quế là con gái thứ 5 của ông Phạm Văn Phùng. Trong cuốn gia phả gốc ghi lại cho biết bà sinh năm 1964.

Chông: Lê Văn Hùng: 1964