Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Đình Nghị

Phạm Đình Nghị

Họ tên đầy đủ: Phạm Đình Nghị

Tên thường gọi: Phạm Đình Nghị

Tên tự: Phạm Đình Nghị

Là con của: Phạm Đình Ngôn

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1939

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: 1961


Ông Phạm Đình Nghị là con trai thứ 1 của ông Phạm Đình Ngôn. Theo thông tin của cuốn gia phả ghi chép lại cho biết ông (1939-1961).

Ông có vợ là Bà Nghị: Phạm Thị Tơ 1938-1999 – xã Đông Mỹ