Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Đình Ngoạn

Phạm Đình Ngoạn

Họ tên đầy đủ: Phạm Đình Ngoạn

Tên thường gọi: Phạm Đình Ngoạn

Tên tự: Phạm Đình Ngoạn

Là con của: Phạm Đình Ngôn

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1941

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2


Ông Phạm Đình Ngoạn là con trai thứ 2 của ông Phạm Đình Ngôn. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm 1941 và từng là giáo viên cấp 1.

Ông có vợ là Bà Ngoạn Lương Thị Huê 1950 An Ninh- Phụ Dực .