Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Can

Phạm Văn Can

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Can

Tên thường gọi: Phạm Văn Can

Tên tự: Phạm Văn Can

Là con của: Phạm Văn Phùng

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1958

Nơi sinh: Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: