Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Thảo

Phạm Thị Thảo

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Thảo

Tên thường gọi: Phạm Thị Thảo

Tên tự: Phạm Thị Thảo

Là con của: Phạm Văn Phùng

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1968

Nơi sinh: Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 6

Ngày mất: