Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Hiển

Phạm Thị Hiển

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Hiển

Tên thường gọi: Phạm Thị Hiển

Tên tự: Phạm Thị Hiển

Là con của: Phạm Văn Vinh

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1955

Nơi sinh: Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: