Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Hoàng Đức

Phạm Hoàng Đức

Họ tên đầy đủ: Phạm Hoàng Đức

Tên thường gọi: Phạm Hoàng Đức

Tên tự: Phạm Hoàng Đức

Là con của: Phạm Đình Đoàn

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 6

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1984

Nơi sinh: Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2