Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Hợi

Phạm Thị Hợi

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Hợi

Tên thường gọi: Phạm Thị Hợi

Tên tự: Phạm Thị Hợi

Là con của: Phạm Xuân Ru

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1946

Nơi sinh: Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 7