Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Đình Thụ

Phạm Đình Thụ

Họ tên đầy đủ: Phạm Đình Thụ

Tên thường gọi: Phạm Đình Thụ

Tên tự: Phạm Đình Thụ

Là con của: Phạm Như Thiêm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 3

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1


Ông Phạm Đình Thụ là con thứ nhất của ông Phạm Như Thiêm. Bà Thụ là bà kế Vũ Thị Nga, bà sinh năm Nhâm Tý (1852) và mất ngày 25 tháng 03 năm Giáp Thìn (1904).