Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Trí Tri

Phạm Trí Tri

Họ tên đầy đủ: Phạm Trí Tri

Tên thường gọi: Ông Hai Tri

Tên tự: Phạm Trí Tri

Là con của: Phạm Như Thiêm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 3

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1859

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: 8-12-1913


Ông Phạm Trí Tri, là con thứ 2 của ông Phạm Như Thiêm. Ông Phạm Trí Tri sinh năm 1859, vợ của ông Phạm Trí Tri là (Bà Tri), bà Tri trong gia phả không ghi rõ năm sinh, chỉ ghi mất ngày 6/07. Ông Phạm Trí Tri mất ngày 8-12-1913.