Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Kế Viêm

Phạm Kế Viêm

Họ tên đầy đủ: Phạm Kế Viêm

Tên thường gọi: Phạm Kế Viêm

Tên tự: Phạm Kế Viêm

Là con của: Phạm Như Thiêm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 3

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1866

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4

Ngày mất: 22-07-1944


Ông Phạm Kế Viêm là con thứ 4 của ông Phạm Như ThiêmPhạm Kế Viêm
 
Sinh năm Bính Dần 1866. Mất 22/7 năm giáp thân 1944
 
Vợ của ông Phạm Kế Viêm là bà Bùi Thị Liên
 
Bà Viêm : Bùi Thị Liên quê Hưng Đạo
 
Sinh năm 1868 mất 14/11 năm đinh hợi 1947
 
Ông Bà Kế Viêm đã có công xây phần mộ cho cụ Thiêm và xây nhà thờ CHI 3 còn lưu giữ đến ngày nay.