Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Tộ

Phạm Văn Tộ

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Tộ

Tên thường gọi: Phạm Văn Tộ

Tên tự: Phạm Văn Tộ

Là con của: Phạm Như Thiêm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 3

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1868

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5

Ngày mất: 09-07-1908


 
Ông Phạm Văn Tộ là con thứ 5 của ông Phạm Như Thiêm. Ông Phạm Văn Tộ Sinh năm Mậu Thìn 1868 Mất 9/7 năm Mậu Thân 1908.
 
Ông Phạm Văn Tộ lập gia đình với bà Nguyễn Thị Khương (Bà Tộ)
 
Bà Tộ : Nguyễn Thị Khương quê thôn An Bài xã Đông Động. Sinh năm Bính Dần 1866. Mất 04/01 năm Bính Tý 1936.