Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Thường

Phạm Văn Thường

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Thường

Tên thường gọi: Phạm Văn Thường

Tên tự: Phạm Văn Thường

Là con của: Phạm Như Thiêm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 3

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 6


Ông Phạm Văn Thường là con thứ 6 của ông Phạm Như Thiêm. Trong cuốn gia phả gốc không ghi rõ năm sinh, năm mất. Chỉ ghi chép lại là con thứ 6 của ông Phạm Như Thiêm.