Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Thị

Phạm Văn Thị

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Thị

Tên thường gọi: Ông Trưởng Thị

Tên tự: Phạm Văn Thị

Là con của: Phạm Đình Thụ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: 27-03


Ông Phạm Văn Thị hay còn gọi là ông Trưởng Thị, là con trai lớn của ông Phạm Đình Thụ.  Trong cuốn gia phả gốc chỉ ghi chép lại thông tin ông mất ngày 27-03.

Ông có vợ là (Bà Thị). Bà Thị mất ngày 15 -11.