Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn San

Phạm Văn San

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn San

Tên thường gọi: .............................................................

Tên tự: Phạm Văn San

Là con của: Phạm Đình Thụ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1871

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: 19-11


Ông Phạm Văn San là con trai thứ 2 của ông Phạm Đình Thụ. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại ông sinh năm 1871, mất ngày 19 tháng 11

Ông có vợ là bà Nguyễn Thị Trâm tức ( Bà San) quê ở Đông Hà. Bà Sinh năm 1871, mất ngày 28 tháng 3 năm 1955