Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Cửu

Phạm Văn Cửu

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Cửu

Tên thường gọi: Phó Cửu

Tên tự: Phạm Văn Cửu

Là con của: Phạm Đình Thụ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1873

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3

Ngày mất: 08-09-1940


Ông Phạm Văn Cửu là con trai thứ 3 của ông Phạm Đình Thụ. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại ông sinh năm 1873 mất ngày 08 tháng 09 năm 1940.

Vợ ông là Vũ Thị.... tức ( Bà Cửu) sinh năm 1871 mất ngày  22 tháng 10 năm 1940