Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Riễm

Phạm Văn Riễm

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Riễm

Tên thường gọi: .............................................................

Tên tự: Phạm Văn Riễm

Là con của: Phạm Đình Thụ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5


Trong cuốn gia phả gốc không có thông tin gì về ông