Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Lân

Phạm Văn Lân

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Lân

Tên thường gọi: .............................................................

Tên tự: Phạm Văn Lân

Là con của: Phạm Đình Thụ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 6

Ngày mất:


Trong cuốn gia phả gốc không có thông tin nào về ông