Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Đình Chiểu

Phạm Đình Chiểu

Họ tên đầy đủ: Phạm Đình Chiểu

Tên thường gọi: Phó Chiểu

Tên tự: Phạm Đình Chiểu

Là con của: Phạm Trí Tri

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1875

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: 19-06-1924


Ông Phạm Đình Chiểu là con thứu 1 của ông Phạm Trí Tri. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc được ghi chép lại ông sinh năm 1875, mất ngày 19 tháng 06 năm 1924

Ông có vợ là bà: Phạm Thị Tý  ( Bà Chiểu). Bà sinh năm 1873 mất ngày 09 tháng 07 năm 1944