Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Hựu

Phạm Văn Hựu

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Hựu

Tên thường gọi: Phạm Văn Hựu

Tên tự: Phạm Văn Hựu

Là con của: Phạm Trí Tri

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: 06-11


Ông Phạm Văn Hựu là con thứ 2 của ông Phạm Trí Tri. Trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại không có ngày sinh mà chỉ có ngày ông mất ngày 06 tháng 11

Ông có vợ là bà Vũ Thị Chỉ ( Bà Hựu) mất ngày 21 tháng 2