Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Đài

Phạm Văn Đài

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Đài

Tên thường gọi: Phạm Văn Đài

Tên tự: Phạm Văn Đài

Là con của: Phạm Trí Tri

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1852

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3

Ngày mất: 25-04-1923


Ông Phạm Văn Đài là con thứ 3 của ông Phạm Trí Tri. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại ông sinh năm 1852 mất ngày 25 tháng 04 năm 1923

Vợ là bà: Nguyễn Thị Sâm ( Bà Đài) quê ở Đông Thọ. Bà mất ngày 19 tháng 08 năm 1906