Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Lộc

Phạm Văn Lộc

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Lộc

Tên thường gọi: Phạm Văn Lộc

Tên tự: Phạm Văn Lộc

Là con của: Phạm Trí Tri

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1903

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5

Ngày mất: 07-12-1940


Ông Phạm Văn Lộc là con trai thứ 5 của ông Phạm Trí Tri. Trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại ông sinh năm 1903 mất ngày 07 tháng 12 năm 1940

Ông có vợ là bà: Vũ Thị Mai ( Bà Lộc) sinh năm 1903 mất ngày 27 tháng 11 năm 1965