Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Đoàn

Phạm Văn Đoàn

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Đoàn

Tên thường gọi: Phạm Văn Đoàn

Tên tự: Phạm Văn Đoàn

Là con của: Phạm Văn Tộ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1888

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: 03-10-1961


Ông Phạm Văn Đoàn là con trai thứ 1 của ông Phạm Văn Tộ. Theo thông tin được ghi chép lại trong cuốn gia phả gốc cho biết ông sinh năm 1888 và mất ngày 03 tháng 10 năm 1961.

Vợ là bà: Đào Thị Thục ( Bà Đoan) sinh năm 1888  mất ngày 06 tháng 12 năm 1962 quê ở thôn Đồng Lan

Ông bà Đoan đã có công chuộc lại tài sản của Ông Tộ sau văn kiện với Ông Ký Viêm đã dẫn đến phá sản