Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Thiều

Phạm Văn Thiều

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Thiều

Tên thường gọi: Phạm Văn Thiều

Tên tự: Phạm Văn Thiều

Là con của: Phạm Văn Tộ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3

Ngày mất:


Ông Phạm Văn Thiều là con trai thứ 3 của ông Phạm Văn TỘ

Vợ là bà: Vũ Thị Hảo quê ở Đồng Xuân

Trong cuốn gia phả có ghi lại ông Phạm văn thiều ở rể quê vợ ở xã Đông Xuân