Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Huyên

Phạm Văn Huyên

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Huyên

Tên thường gọi: Phạm Văn Huyên

Tên tự: Phạm Văn Huyên

Là con của: Phạm Văn Tộ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1897

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5

Ngày mất: 1970


Ông Phạm Văn Huyên là con trai thứ 5 của ông Phạm Văn TỘ

Trong cuốn gia phả gốc không có ghi chép thông tin gì về ông và gia đình