Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Trinh

Phạm Thị Trinh

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Trinh

Tên thường gọi: Phạm Thị Trinh

Tên tự: Phạm Thị Trinh

Là con của: Phạm Văn Tộ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1900

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 6

Ngày mất: 1972


Bà Phạm Thi Trinh là Con gái thứ 6 của ông Phạm Văn Tộ. Theo thông tin được ghi chép trong cuốn gia phả gốc cho biết bà sinh năm 1900 mất năm 1972.

Có chồng là ông: Đặng Hữu Tế ( Phó Tế) sinh năm 1896 mất năm 1952 quê ở Xuân Đài - Đông Động