Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Điển

Phạm Văn Điển

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Điển

Tên thường gọi: Phạm Văn Điển

Tên tự: Phạm Văn Điển

Là con của: Phạm Văn Tộ

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1904

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 7

Ngày mất: 1986


Ông Phạm Văn Điển là con trai thứ 7 của ông Phạm Văn TỘ. Trong cuốn gia phả gốc có ghi lại ông sinh năm 1904 mất năm 1986

Vợ là bà: Phạm Thị Niệm ( Bà Hiển) sinh năm 1910 mất năm 1960