Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Tính

Phạm Văn Tính

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Tính

Tên thường gọi: Phạm Văn Tính

Tên tự: Phạm Văn Tính

Là con của: Phạm Văn Thường

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1886

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: 15-07-1958


Ông Phạm Văn Tính là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Thường. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc có ghi chép lại ông sinh năm 1886 và mất ngày 15 tháng 07 năm 1958.

Ông có vợ là bà: Bùi Thị Trúc ( Bà Tính) sinh năm 1890  và mất ngày 19 tháng 05 năm 1960