Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Xuân Cáp

Phạm Xuân Cáp

Họ tên đầy đủ: Phạm Xuân Cáp

Tên thường gọi: Phạm Xuân Cáp

Tên tự: Phạm Xuân Cáp

Là con của: Phạm Kế Viêm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1890

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1

Ngày mất: 20-09-1962


Ông Phạm Xuân Cáp là con trai thứ 1 của bà Phạm Thị Viên. Theo thông tin trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại ông sinh năm 1890 mất ngày 20 tháng 09 năm 1962

Vợ là bà: Lê Thị Luận ( Bà Cáp) quê ở Lam Điền Đông Động sinh năm 1894 mất ngày 20 tháng 12 năm 1959