Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Xuân Thâm

Phạm Xuân Thâm

Họ tên đầy đủ: Phạm Xuân Thâm

Tên thường gọi: Phạm Xuân Thâm

Tên tự: Phạm Xuân Thâm

Là con của: Phạm Kế Viêm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1888

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 2

Ngày mất: 27-02-1973


Ông Phạm Xuân Thâm là con trai thứ 2 của bà Phạm Thị Viên. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại ông sinh năm 1888 mất ngày 27 tháng 02 năm 1973

Có 2 vợ là bà:

  • Trần Thị Cúc ( Bà Cả) quê ở thôn Hồng Phong sinh năm 1886 mất ngày 03 tháng 12 năm 1966
  • Phạm Thị Trừng ( Bà Hai) quê oqr Đông Động sinh năm 1911 mất ngày 08 tháng 03 năm 1995