Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Xuân Lâm

Phạm Xuân Lâm

Họ tên đầy đủ: Phạm Xuân Lâm

Tên thường gọi: Phạm Xuân Lâm

Tên tự: Phạm Xuân Lâm

Là con của: Phạm Kế Viêm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1893

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3

Ngày mất: 17-10-1976


Ông Phạm Xuân Lâm là con trai thứ 3 của bà Phạm Thị Viên. Theo thông tin được ghi chép lại trong cuốn gia phả gốc ông sinh năm 1893 mất ngày 17 tháng 10 năm 1976

Vợ là bà: Lê Thị Lương ( Bà Lâm) quê ở Lam Điền Đông Động sinh năm 1898 mất ngày 19 tháng 10 năm 1970