Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Xuân Xuyến

Phạm Xuân Xuyến

Họ tên đầy đủ: Phạm Xuân Xuyến

Tên thường gọi: Phạm Xuân Xuyến

Tên tự: Phạm Xuân Xuyến

Là con của: Phạm Kế Viêm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1898

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4

Ngày mất: 1972


Ông Phạm Xuân Xuyến là con trai thứ 4 của bà Phạm Thị Viên. Trong cuốn gia phả gốc được ghi chép ông sinh năm 1898 mất năm 1972.

Ông có vợ là bà: Trần Thị Nhiên ( Bà Xuyến) sinh năm 1902 mất năm 1978