Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Xuân Ru

Phạm Xuân Ru

Họ tên đầy đủ: Phạm Xuân Ru

Tên thường gọi: Phạm Xuân Ru

Tên tự: Phạm Xuân Ru

Là con của: Phạm Kế Viêm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 4

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1900

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 5

Ngày mất: 1983


Phạm Xuân Ru là con trai thứ 5 của ông Phạm kế Viêm. Theo thông tin trong cuốn gia phả gốc ghi chép lại ông sinh năm 1900 mất năm 1983.

Ông có vợ là bà: Vũ Thị Thìn ( Bà Ru) Sinh năm 1903 mất năm 1993 quê ở Hồng Phong