Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Kiến

Phạm Thị Kiến

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Kiến

Tên thường gọi: Phạm Thị Kiến

Tên tự: Phạm Thị Kiến

Là con của: Phạm Văn Thị

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: .............................................................

Nơi sinh: .............................................................

Là con thứ trong gia đình: Thứ 1


Bà Phạm Thị kiến là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Thị. Trong cuốn gia phả gốc không có ghi chép nào về bà mà chỉ ghi chồng bà là ông Vũ Văn Bình