Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Thị Viên

Phạm Thị Viên

Họ tên đầy đủ: Phạm Thị Viên

Tên thường gọi: Phạm Thị Viên

Tên tự: Phạm Thị Viên

Là con của: Phạm Như Thiêm

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 3

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 1863

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3

Ngày mất: 18-12-1942


Bà Phạm Thị Viên là con gái thứ 3 của ông Phạm Như Thiêm. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại bà sinh năm 1863 và mất ngày 18 tháng 12 năm 1942

Bà có chồng là ông: Trần Thế Mỹ ( còn gọi là Học) làm Chánh hương hội ( Chánh Học), sinh năm 1868 và mất ngày 21 tháng 07 năm 1938