Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Kỳ

Phạm Văn Kỳ

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Kỳ

Tên thường gọi: Phạm Văn Kỳ

Tên tự: Phạm Văn Kỳ

Là con của: Phạm Văn Thị

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1903

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 3

Ngày mất: 1963


Ông Phạm văn Kỳ là con trai thứ 3 của ông Phạm Văn Thị. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại ông sinh năm 1903 mất năm 1963.

ông có vợ là bà: Lại Thị Liên ( Bà Kế) sinh năm 1922 mất năm 2009 quê ở xã Đông Vinh.