Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Chi tiết thành viên trong họ

Phạm Văn Cù

Phạm Văn Cù

Họ tên đầy đủ: Phạm Văn Cù

Tên thường gọi: Phạm Văn Cù

Tên tự: Phạm Văn Cù

Là con của: Phạm Văn Thị

Thuộc đời gia phả: Đời thứ 5

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 1922

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Là con thứ trong gia đình: Thứ 4

Ngày mất: 21-12-1991


Ông Phạm Văn Cù là con trai thứ 4 của ông Phạm Văn Thị. Theo thông tin của cuốn gia phả gốc ghi chép lại cho biết ông sinh năm 1922 và mất ngày 21 tháng 12 năm 1991.

ông có 2 người vợ là bà:

  • Trần Thị Rậu
  • Vũ Thị Tý  ( 1918)