Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Hình ảnh


 

 

Cháu nội, cháu ngoại ông Phạm Đình Ngoạn, ông Phạm Đình Ngoạn thuộc chi 2 đời thứ 7 của họ Phạm xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Ảnh khác