Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Hình ảnh


Ông Phạm Đình Quý, là con trai thứ 8 của ông Phạm Đình Ngôn (đời thứ 6 chi 2 họ Phạm), hiện nay ông Phạm Đình Quý đang sống cùng gia đình (vợ là bà Huỳnh Thị Hồng, con trai là Phạm Quý Thi) trong Biên Hòa - Đồng Nai.

Ảnh khác