Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Danh sách các thành viên trong họ

Phạm Văn Can (Con thứ 2 trong gia đình)
Phạm Văn Can

Ngày sinh: 1958

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Can là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Phùng.Bà Can : Vũ Thị Thục 1961 quê Đông Động


Phạm Văn Cận (Con thứ 4 trong gia đình)
Phạm Văn Cận

Ngày sinh: 1958

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Cận là con trai thứ 4 của ông Phạm Văn Đông.Bà Cận: Đặng Thị Huế 1971 – cao đẳng sư phạm , quê Đông Xuân


Phạm Thị Nga (Con thứ 9 trong gia đình)
Phạm Thị Nga

Ngày sinh: 1958

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Nga là con gái thứ 9 của ông Phạm Đình Ngôn


Phạm Thị Nga (Con thứ 9 trong gia đình)
Phạm Thị Nga

Ngày sinh: 1958

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Nga là con gái thứ 9 của ông Phạm Đình Ngôn


Phạm Thị Tuyết (Con thứ 1 trong gia đình)
Phạm Thị Tuyết

Ngày sinh: 1958

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Tuyết là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Được.


Phạm văn Bốn (Con thứ 4 trong gia đình)
Phạm văn Bốn

Ngày sinh: 1958

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 5

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Bốn là con trai thứ 4 của ông Phạm Văn Huyên.


Phạm Thị Sa (Con thứ 1 trong gia đình)
Phạm Thị Sa

Ngày sinh: 1957

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Sa là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Xương. Chồng: Vũ Văn Khôi 1955


Phạm Thị Chung (Con thứ 4 trong gia đình)
Phạm Thị Chung

Ngày sinh: 1957

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Chung là con gái thứ 4 của ông Phạm Văn Thư Chồng: Phạm Xuân Thăng 1949


Phạm Văn Dũng (Con thứ 3 trong gia đình)
Phạm Văn Dũng

Ngày sinh: 1957

Nơi sinh: Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Dũng là con trai thứ 3 của ông Phạm Văn Phùng.


Phạm Đình Quý (Con thứ 8 trong gia đình)
Phạm Đình Quý

Ngày sinh: 1956

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Đình Quý là con trai thứ 8 của Ông Phạm Đình Ngôn


Phạm Thị Hiển (Con thứ 1 trong gia đình)
Phạm Thị Hiển

Ngày sinh: 1955

Nơi sinh: Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Hiển là con gái thứ 1 của ông Phạm Văn Vinh. Chồng : Đinh Ngọc Kim 1954 quê Ninh Bình


Phạm Văn Phan (Con thứ 2 trong gia đình)
Phạm Văn Phan

Ngày sinh: 1955

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Phan là con trai thứ 2 của ông Phạm Văn Phùng.Bà Phan : Phạm Thị Huề 1955 Đại học ngân hàng, quê Đông Các


Phạm Thị Mơ (Con thứ 3 trong gia đình)
Phạm Thị Mơ

Ngày sinh: 1955

Nơi sinh: .............................................................

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Mơ là con gái thứ 3 của ông Phạm Văn Đông. Chồng Nguyễn Văn Tĩnh 1955 quê Nam Hà


Phạm Thị Nhuận (Con thứ 6 trong gia đình)
Phạm Thị Nhuận

Ngày sinh: 1955

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 3

Tóm tắt thông tin: Bà Phạm Thị Nhuận là con gái thứ 6 của ông Phạm Văn Gia.


Phạm Văn Cải (Con thứ 6 trong gia đình)
Phạm Văn Cải

Ngày sinh: 1955

Nơi sinh: : Xóm Tây Sơn, thôn Cộng Hòa, xã Đông Quang, huyện Đông Quang, tỉnh Thái Bình

Nơi ở hiện tại: .............................................................

Thuộc đời: 6

Tóm tắt thông tin: Ông Phạm Văn Cải là con trai thứ 6 của ông Phạm Văn Cù.Ông có công nhượng đất xây dựng nhà thờ họ năm 1997.