Tiên tổ phương danh hữu quốc sử

Gia phả dòng họ Gia pha dong ho Gia phả họ Nguyễn

Tử tôn tích học kế gia phong

Tag: ông phạm đình ngôn

Ngày 12 tháng 01 là ngày giỗ ông Phạm Đình Ngôn(5:32 PM - 01/03/2015)

Ông Phạm Đình Ngôn thuộc chi 2 đời thứ 6, là con trai thứ 4 của cụ Phạm Đình Chiểu. Ông Phạm Đình Ngôn sinh ngày 1917 mất ngày 12/01/2001 tại xóm Tây Sơn - thôn Cộng Hòa - xã Đông Quang - Thái Bình

Xem tiếp »